Głodówka - co i jak

Temat: Środki transportu, co skreślamy?
Techniczne Środki Transportu
Pytania na egzamin "zerowy" (2004):
1). Kryteria bezpieczeństwa pracy maszyn i sposób przyjmowania wartości współczynników bezpieczeństwa, gdy nie dysponujemy danymi dla rozważanego przypadku.
2). Krzywa Wohlera w trzech przedstawieniach: typowym, analitycznym i
logarytmicznym oraz jej interpretacja.
3). Wykres Smitha. Sposób otrzymania i jego interpretacja.
4). Wpływ kształtu, stanu powierzchni i wielkości przedmiotu na
wartość wytrzymałości zmęczeniowej (omówić odpowiednie współczynniki).
5). Współczynniki bezpieczeństwa dla obciążeń zmiennych i porównanie z
przypadkiem statycznym.
6). Wały korbowe i wykorbione, różnice i materiały. Materiały i obliczenia
łożysk ślizgowych wałów.
7). Dobór przeciwciężarów wałów korbowych.
8 ). Obliczenia obciążeń i naprężeń wałów korbowych na przykładzie korby.
9). Rurociągi - definicja, przykłady, elementy składowe. Klasyfikacja
przewodów.
10). Obliczanie oporów przepływu w rurociągach.
11). Klasyfikacja i znane podziały pomp. Naszkicować kilka przykładów pomp. 12). Wady i zalety przekładni łańcuchowych. Rodzaje łańcuchów (szkice) oraz
zwis łańcucha.
13). Przesunięcie zarysu - definicja, współczynnik przesunięcia.
14). Rodzaje korekcji w przekładniach zębatych. Pozorna odległość osi.
15). Koła zębate o uzębieniu specjalnym - walcowe o zębach skośnych, stożkowe o zębach prostych i nieprostoliniowych. Cechy geometryczne,
użytkowe i eksploatacyjne.
16). Przekładnie obiegowe - definicja, przykłady zastosowań (pożądane szkice).
17). Wyprowadzić wzór na przełożenie prędkości przekładni obiegowej
dowolnego typu.
18 ). Obliczenia zębów kół zębatych na złamanie.
19). Smarowanie przekładni zębatych.
20). Sprzęgła przegubowe Cardana - zalety, wady. Metody usunięcia wad. 21). Odmiany konstrukcyjne sprzęgieł ciernych. Zależności podstawowe przy
rozruchu.
22). Sprzęgła cierne - obliczenia wytrzymałościowe, cieplne i trwałość.
23). Rodzaje krzywek stosowanych w układach zaworowych oraz wykres
kinematyczny krzywki harmonicznej z interpretacją.

Pytania skreślone przez prowadzącego ( nie będzie ich na zerówce, ale mogą być na normalnych terminach):
24).Hamulce - przeznaczenie i podział. Podstawowe zależności ogólne.
Rodzaje hamulców.
25). Czynniki wpływające na kierowalność i stateczność samochodu. Omówić
dokładniej wpływ kątów znoszenia opon.
Źródło: pwwt.fora.pl/a/a,11.html